Välkommen till din sjukgymnast /
fysioterapeut i Färjestaden!

GDPR hos MRLK

VI på MRLK ser det som en förtroendefråga att dina personuppgifter behandlas korrekt enligt EU:s dataskyddsförordning(GDPR) och vill härmed informera dig om behandlingen av personuppgifter med anledning av ditt medlemskap i vårt Gym där Vi behöver behandla ditt namn och telefonnummer för att vara medlem i gymet.
Är du patient hos våra Fysioterapeuter skyddas dina uppgifter
genom patientdatalagen eftersom det då är sjukvård.
Styrelsen i MRLK är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Har du frågor som rör dettb såkontaktar du ansvarig styrelsemedlem Tommy Medner på telefon 0485/31922 eller E-post: t.medner@telia.com
Vilka uppgifter samlar vi in?…
MRLK inhämtar endast uppgifter direkt från dig med för-och efternamn samt telefon eller e-post. Dessa uppgifter hanteras och uppdateras av MRLK ordförande och hemsideansvarig.
När ditt medlemskap upphör sparas uppgifterna max 12 månader. Begär du att personuppgifterna tas bort kan du inte vara medlem hos MRLK. Via vår hemsida www.medner.se hittar du kontaktuppgifter till oss.
Varför behöver vi dina uppgifter?…
Som en förutsättning för att du ska kunna vara medlem behöver vi registrera dig och ditt medlemskap men också ta fram underlag för statistik och ev debitering. Även uppfylla våra skyldigheter i det ingångna avtalet och erbjuda service och kommunikation.
Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till tredje part under några omständigheter.
Du har när som helst rätt att få information om vilka personuppgifter som är lagrade om dig. Skicka denna begäran till t.medner@telia.com .
Du kan även begära att dina uppgifter raderas eller blockeras genom att kontakta oss. Radering innebär dock att du ej önskar fortsatt medlemskap.
Om du anser att MRLK hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt så kan du även lämna klagomål direkt till förvaltningsmyndigheten Datainspektionen( www.datainspektionen.se).
Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Kontaktuppgifter finns på vår hemsida. www.medner.se